Logowanie
 login
 hasło
Wyszukiwarka:
Lista zapotrzebowania (37):
 12»
sortuj rosnąconazwasortuj malejącokategoria
Zorganizowanie Ulicznego Placu Zabaw dla dzieci ze Starówki Pozostałe
zestaw komputerowy Pozostałe
zakup i montaż kolców przeciw ptakom oraz kratek wentylacyjnych Budowa, remont
zabiegi pielęgnacyjne drzew Budowa, remont
wymiana zewnętrznej drewnianej stolarki drzwiowej na stolarkę PCV wraz z niezbędnymi obróbkami i malowaniem ościeży Budowa, remont
wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej Budowa, remont
wykonanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie oraz załącznika dot. Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu w ramach Działania 2.3 RPO WK-P na lata 2007-2013 Budowa, remont
wykonanie prac w budynkach Szkoły Podstawowej nr 6 Budowa, remont
wykonanie opinii budowlanej powstałych pęknięć na podbaseniu prowadzonej inwestycji pn: "Przebudowa basenu wraz z zapleczem w obiekcie Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2 w Toruniu Budowa, remont
wykonanie nowego zasilania zalicznikowego Budowa, remont
Wydział Promocji prosi o przesyłanie ofert na catering w dniu 19.06.2013 r. Rozrywka, imprezy
Wydział Inwestycji i Remontów UMT prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych podwórka w budynku przy ul. Jęczmiennej 10 w Toruniu. Budowa, remont
Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie kosztorysów, przedmiaru oraz STWiOR prac remontowych Budowa, remont
Wydział Inwestycji i Remontów prosi o przedstawienie oferty cenowej na zadanie "Pełnienie nadzoru archeologicznego przy remoncie i adaptacji budynku Koszar Bramy Chełmińskiej Budowa, remont
Wycinka 2 szt. topoli włoskiej przy ul. Łokietka 5 w Toruniu. Budowa, remont
usunięcie wad w nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy w zespole boisk sportowych Orlik 2012 Budowa, remont
toner do drukarki CANON Dla firmy i biura
sztalugi Kultura, sztuka
Stary, zużyty i niedziałający sprzęt elektroniczny, jednostki komputerowe Dla firmy i biura
RoWER - PoWER - zbiórka rowerów sprawnych i niesprawnych dla dzieci... Turystyka, sport i rekreacja
remont schodów w obiekcie Urzędu Stanu Cywilnego od strony ul. Rybaki w Toruniu Budowa, remont
przetarg nieograniczony Budowa, remont
przetarg nieograniczony Budowa, remont
prośba o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i montaż dwóch tablic pamiątkowych dla projektu "Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu Budowa, remont
Po kredce i pisaku - dla mobilnego baraku! Dla firmy i biura
 12»
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego