Logowanie
 login
 hasło
Karta danych produktu
Podmiot:Fundacja "Światło"
Nazwa produktu:Zostań stażystą w Fundacji "Światło"
Cena:
Grupa docelowa:
osoby fizyczne
Kategoria:Dla firmy i biura
Opis:Chcesz odbyć STAŻ w Fundacji "Światło" ? ZAPRASZAMY!
( więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy www.pup.torun.pl )

„Jesteśmy aktywni – działamy”

Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapraszamy osoby bezrobotne:
- do 30 roku życia (włącznie), w tym osoby do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły,*
które spełniają jeden z warunków art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- powyżej 50 roku życia*

oraz pozostałe osoby spełniające jeden z poniższych warunków:
- długotrwale bezrobotne,
- bez kwalifikacji zawodowych,
- z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
- bez doświadczenia zawodowego (osoby, które krócej niż 6 miesięcy: były zatrudnione, wykonywały inną pracę zarobkową lub prowadziły działalność gospodarczą),

które od roku 2008 nie brały udziału w projekcie „Jesteśmy aktywni – działamy” Poddziałanie 6.1.3

* osoby rekrutowane do projektu w pierwszej kolejności

Po raz drugi w stażu mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, które uczestniczyły w tej formie aktywizacji maksymalnie do końca 2011 roku i jednocześnie posiadające status osoby długotrwale bezrobotnej. Nie ma znaczenia, czy staż finansowany był ze środków Funduszu Pracy, czy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powrót na listęPowrót na listę
Komentarze i oceny
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego