Logowanie
 login
 hasło
Karta danych produktu
Podmiot:Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "Tłok"
Nazwa produktu:Oferta ewaluacji
Cena:
Grupa docelowa:
Kategoria:Edukacja, doradztwo, szkolenia
Opis:Celem ewaluacji jest zweryfikowanie poprawnego funkcjonowania i skuteczności prowadzonych projektów oraz wdrażanych strategii. Ewaluacja zostaje podporządkowana weryfikacji tego kryterium, choć ze względu na specyfikę Państwa działań oraz strukturę projektu połączona może zostać z oceną innych grup działań. Ewaluacja może być prowadzona w dowolnych momentach trwania projektu tj. ex-ante (przed rozpoczęciem), mid-term (w trakcie) oraz ex-post (po zakończeniu).
Konkretne obszary ewaluacji zostają wybrane przez cele szczególowe określone przez Projektodawcę.
Cele szczegółowe ewaluacji strategii mogą obejmować:
- ocenę stopnia, w jakim cele projektowe i strategia odpowiadają problemom lokalnym,
- ocenę stopnia realizacji zamierzonych celów projektów i strategii,
- ocenę sposobu wdrażania strategii oraz jakości współpracy z lokalnymi instytucjami,
- identyfikację barier i problemów związanych z wdrażaniem strategii i projektów,
- ocenę sposobu doboru instrumentów pod kątem ich adekwatności do celów projektów i strategii,
- ocenę postępów we wdrażaniu projektu, oraz identyfikacje trudności z tym związanych,
- ocenę trwałości
Powrót na listęPowrót na listę
Komentarze i oceny
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego