Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja "Nadzieja dla Rodzin"
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:2008
Zakres działalności:
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:ul. Kopernika 22
Położenie na mapie:
Strona WWW:nadziejadlarodzin.pl, kgr.org.pl
E-mail:fundacja@fndr.pl
Telefon:56 622 88 44
Osoba do kontaktu:Jarosław Przeperski
Funkcja osoby:dyrektor
Telefon osoby:502 32 90 80
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego