Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Typ/status prawny organizacji:fundacja OPP
Rok założenia:1994
Zakres działalności:
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Pl. Św.Katarzyny 9
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.ecwm.org.pl
E-mail:ecwm@ecwm.org.pl
Telefon:566522240
Osoba do kontaktu:Bakalarz Sławomir
Funkcja osoby:Dyrektor zarządu
Telefon osoby:566522240
Organizacja pożytku publicznego:tak
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:tak
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego