Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej
Typ/status prawny organizacji:organizacja kościelna
Rok założenia:1998
Zakres działalności:
ochrona i promocja zdrowia
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Kard. St. Wyszyńskiego 7/9
Położenie na mapie:
Strona WWW:brak
E-mail:cpielegnacji@poczta.onet.pl
Telefon:56 6590397
Osoba do kontaktu:s. Zofia Kaszuba
Funkcja osoby:Dyrektor
Telefon osoby:603893594
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego