Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Caritas Diecezji Toruńskiej
Typ/status prawny organizacji:organizacja kościelna
Rok założenia:1992
Zakres działalności:
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
promocja i organizacja wolontariatu
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:szosa bydgoska 1
Położenie na mapie:
Strona WWW:torun.caritas.pl
E-mail:torun@caritas.pl
Telefon:56-67 44 401
Osoba do kontaktu:Anna Pławińska
Funkcja osoby:referent
Telefon osoby:56-67 44 401
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego