Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja "WSZYSCY TWORZYMY SZTUKĘ"
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:2010
Zakres działalności:
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
nauka, edukacja, oświata i wychowanie
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Niesiołowskiego 18B/32
Położenie na mapie:
Strona WWW:fundacjawts.pl
E-mail:biuro@fundacjawts.pl
Telefon:605731737
Osoba do kontaktu:Jarosław Szymeczko
Funkcja osoby:Dyrektor Zarządu Fundacji
Telefon osoby:605731737
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego