Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland
Typ/status prawny organizacji:stowarzyszenie
Rok założenia:1981
Zakres działalności:
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
nauka, edukacja, oświata i wychowanie
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:ul Gagarina 33
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.torun.elsa.org.pl
E-mail:kacperkempka@gmail.com
Telefon:56 6125790
Osoba do kontaktu:Kacper Kempka
Funkcja osoby:Prezes
Telefon osoby:791862278
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego