Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:"Jestem" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia
Typ/status prawny organizacji:stowarzyszenie
Rok założenia:2004
Zakres działalności:
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Żółkiewskiego 37/41
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.stowarzyszeniejestem.pl
E-mail:s.jestem@poczta.onet.pl
Telefon:56 659 85 25 w. 170
Osoba do kontaktu:Zenon Nienartowicz
Funkcja osoby:przewodniczący
Telefon osoby:510135968
Organizacja pożytku publicznego:tak
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego