Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja "Traditio Europae"
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:2007
Zakres działalności:
nauka, edukacja, oświata i wychowanie
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Bartkiewiczówny 89d/4
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.traditio-europae.org
E-mail:fundacja@traditio-europae.org
Telefon:503 55 11 62
Osoba do kontaktu:Barbara Bibik
Funkcja osoby:Prezes Zarządu
Telefon osoby:503 55 11 62
Organizacja pożytku publicznego:tak
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego