Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Europejska Unia Kobiet Sekcja Polska I Oddział Toruń
Typ/status prawny organizacji:stowarzyszenie
Rok założenia:1995
Zakres działalności:
upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Mostowa 9
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.euk-sp.pl
E-mail:danuta.rak@interia.pl
Telefon:(0-56)653 96 00
Osoba do kontaktu:Danuta Rak
Funkcja osoby:Wiceprzewodnicząca
Telefon osoby:693 072 835
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego