Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Europejska Unia Kobiet Sekcja Polska II Oddział w Toruniu
Typ/status prawny organizacji:stowarzyszenie
Rok założenia:2001
Zakres działalności:
upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Szczytna 2/4A
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.euk-sp.pl
E-mail:olasmulska@tlen.pl
Telefon:0/601362934
Osoba do kontaktu:Aleksandra Łukomska - Smulska
Funkcja osoby:Przewodnicząca II Oddział/ Toruń Europejskiej Unii Kobiet Se
Telefon osoby:0/601362934
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego