Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Chorągiew Kujawsko- Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Toruń
Typ/status prawny organizacji:stowarzyszenie
Rok założenia:1900
Zakres działalności:
nauka, edukacja, oświata i wychowanie
krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Rynek Staromiejski 7
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.torun.zhp.pl
E-mail:hufiec@torun.zhp.pl
Telefon:056/6228351
Osoba do kontaktu:Artur Majerowski
Funkcja osoby:zastępca komendanta Hufca ds. organizacyjnych
Telefon osoby:0/667354030
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego