Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:AKTYWNI Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej i Lokalnej
Typ/status prawny organizacji:stowarzyszenie
Rok założenia:2007
Zakres działalności:
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Mickiewicza 103/4
Położenie na mapie:
Strona WWW:
E-mail:kinga334@wp.pl
Telefon:566222137
Osoba do kontaktu:Kinga Modzelewska Kochanowicz
Funkcja osoby:prezes
Telefon osoby:667868270
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego