Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja Agrafka
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:2011
Zakres działalności:
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
ochrona i promocja zdrowia
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Królowej Jadwigi 6
Położenie na mapie:
Strona WWW:http://www.fundacjaagrafka.pl/
E-mail:
Telefon:693510777
Osoba do kontaktu:
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego