Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:2008
Zakres działalności:
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
działalność charytatywna
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Szosa Chełmińska 256-258
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.dorotkowo.pl
E-mail:sekretariat@dorotkowo.pl
Telefon:784695050
Osoba do kontaktu:Katarzyna Łasińska
Funkcja osoby:asystentka prezesa zarządu
Telefon osoby:784695050
Opis działalności:Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zwłąszcza rodzin z dziećmi obciążonymi anomaliami genetycznymi, w szczególności Trisomią 21
Organizacja pożytku publicznego:tak
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
osoby fizyczne
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego