Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fant s.c. J.Wijas W.Zillmann
Typ/status prawny organizacji:stowarzyszenie Spółka Cywilna
Rok założenia:1998
Zakres działalności:
działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty kościelne i wyznaniowe
nauka, edukacja, oświata i wychowanie
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Kościuszki 19
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.akademia.fant.pl
E-mail:fant.akademia@gmail.com
Telefon:608217575
Osoba do kontaktu:Jarosław Wijas
Funkcja osoby:współwłaściciel
Telefon osoby:608217575
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego