Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej
Typ/status prawny organizacji:stowarzyszenie
Rok założenia:2009
Zakres działalności:
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Armii Ludowej 26-32c/6
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.odpowiedzialni.eu
E-mail:aktywnispolecznie@gmail.com
Telefon:607504378
Osoba do kontaktu:Grzegorz Chudzik
Funkcja osoby:Prezes
Telefon osoby:607504378
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:tak
OWES:nie
Grupy docelowe:
administracja lokalna
klienci biznesowi
osoby fizyczne
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
Przypisane produkty
nazwapodmiotkategoriacena
Obsługa eventów/wydarzeń
dodano: 2013-02-22
Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej Rozrywka, imprezy do uzgodnienia
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego