Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Polska Akcja Humanitarna
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:1993
Zakres działalności:
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
nauka, edukacja, oświata i wychowanie
pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Wita Stwosza 2
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.pah.org.pl
E-mail:torun@pah.org.pl
Telefon:056/6521368
Osoba do kontaktu:Ariel Zieliński
Funkcja osoby:Dyrektor Pomorskiego Biura PAH
Telefon osoby:566521368
Organizacja pożytku publicznego:tak
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
Przypisane produkty
nazwapodmiotkategoriacena
Zostań wolontariuszem Polskiej Akcji Humanitarnej! (Toruń)
dodano: 2016-10-05
Polska Akcja Humanitarna Pozostałe 0,00
Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe
dodano: 2013-04-19
Polska Akcja Humanitarna Edukacja, doradztwo, szkolenia 0,00
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego