Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych tARTak
Typ/status prawny organizacji:stowarzyszenie
Rok założenia:2009
Zakres działalności:
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
nauka, edukacja, oświata i wychowanie
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:ul. Broniewskiego 4/141
Strona WWW:stowarzyszenie-tartak@blogspot.com
E-mail:stowarzyszenie.tartak@gmail.com
Telefon:721599095
Osoba do kontaktu:Elżbieta Chrulska
Funkcja osoby:prezes
Telefon osoby:721599095
Opis działalności:tARTak tworzy grupa animatorów kultury wywodząca się z teatrów studenckich, obecnie instruktorzy teatralni, instruktorzy tańca, plastycy, teoretycy teatru. Celem naszego działania jest twórcze wpływanie na otaczającą nas rzeczywistość poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw, zarówno w zakresie działań prospołecznych, jak i projektów artystycznych. Wykorzystujemy przede wszystkim metody teatralne w praktyce animacyjnej i powołujemy wydarzenia promujące sztukę.
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
administracja lokalna
klienci biznesowi
osoby fizyczne
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
Przypisane produkty
nazwapodmiotkategoriacena
"Taniec świateł" i warsztaty z robienia lampionów w ramach projektu "Do 5x Sztuka"
dodano: 2013-06-19
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych tARTak Edukacja, doradztwo, szkolenia 0,00
„AKcja-IMprowizacja”
dodano: 2013-06-07
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych tARTak Rozrywka, imprezy 15zł; karnet: 45zł
Warsztaty - robimy latawce!
dodano: 2013-05-28
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych tARTak Rozrywka, imprezy 0,00
Warsztaty - budujemy most!
dodano: 2013-05-17
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych tARTak Kultura, sztuka 0,00
Bezpłatne warsztaty z recyklingu
dodano: 2013-05-06
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych tARTak Rozrywka, imprezy 0,00
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego