Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych "Motyka"
Typ/status prawny organizacji:stowarzyszenie
Rok założenia:1999
Zakres działalności:
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
promocja i organizacja wolontariatu
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Plac św. Katarzyny 9
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.motyka.org.pl
E-mail:motyka.torun@wp.pl
Telefon:566555022
Osoba do kontaktu:Ewa Kwiesielewicz
Funkcja osoby:Prezes
Telefon osoby:566555022
Organizacja pożytku publicznego:tak
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego