Logowanie
 login
 hasło

Zapraszamy toruńskie NGO na debatę dot. Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z Podmiotami Ekonomii Społecznej

2014-07-03

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej z Torunia (m.in.: fundacje, stowarzyszenia, warsztaty terapii zajęciowej, i inne) do udziału w debacie dotyczącej finalnej wersji „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014”.

Debata realizowana jest w ramach partnerskiego projektu CISTOR SPS i Gminy Miasta Toruń.

Podczas spotkania zaprezentowane będą działania zrealizowane podczas testowania produktu, przybliżone zostaną wyniki badania ewaluacyjnego oraz odbędzie się dyskusja na temat możliwości współpracy administracji lokalnej i PES.

Debata odbędzie się w dniu 11 lipca 2014 r., w godzinach 9:30 – 15:30, w siedzibie CISTOR SPS – ul. Stokrotkowa 22, Toruń

Program debaty:

09:30 – 10:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:00 – 10:15

Przywitanie uczestników debaty – Małgorzata Kowalska, prezes CISTOR SPS

10:15 – 11:15

Przedstawienie założeń projektu i działań zrealizowanych podczas testowania „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014” – Monika Ignaszczak, koordynator projektu

11:15 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 13:00

Wyniki badania ewaluacyjnego „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014” – przedstawiciel realizatora badania, firmy SACADA Management & Research  Katarzyna Pałko

13:00 – 13:45

Dyskusja, debata

13:45 – 14:15

Przerwa obiadowa

14:15 – 15:30

Indywidualne konsultacje dotyczące „Toruńskiego programu współpracy” z pracownikami projektu

 

Zgłoś się!! Też miej wpływ na kształt i jakość współpracy organizacji pozarządowych z administracją lokalną!!

Warunkiem udziału w debacie jest przesłanie załączonego do wiadomości formularza zgłoszeniowego.  Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem na adres m.ignaszczak@cistorsps.pl, do dnia 08.07.2014, do godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy!

Więcej o projekcie przeczytać można na stronie CISTOR 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego