Logowanie
 login
 hasło

Już po raz drugi Prezydent Miasta Torunia wręczył nagrodę w kategorii Przedsiębiorczość i Ekonomia Społeczna

2014-07-02

25 czerwca 2014r. w Dworze Artusa odbyła się uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Torunia. Nagrody otrzymały osoby fizyczne, w uznaniu za szczególne osiągnięcia w 2013 roku.

Dzięki realizowanemu przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne projektowi oraz „Programowi współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014” w 2013 roku zmieniony został regulamin przyznawania nagród Prezydenta Miasta Torunia, gdzie do kategorii „Przedsiębiorczość”, dodano ekonomię społeczną. Głównym celem rozszerzenia kategorii nagród była  promocja aktywnie działających podmiotów ekonomii społecznej, których z roku na rok jest w Toruniu coraz więcej.

Wśród 16 nagrodzonych w tym roku przez Prezydenta Miasta Torunia osób, w kategoriiPrzedsiębiorczość i ekonomia społeczna wyróżniono aż  6 osób:

- prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka, dr hab. Macieja Wojtkowskiego, dr Iwonę Gorczyńską, dr Annę Szkulmowską, dr Macieja Szkulmowskiego - zespół naukowców - za komercyjne wykorzystanie osiągnięć naukowych i rynkowe sukcesy firmy AM2M, w tym stworzenie nieinwazyjnego tomografu optycznego;
- Jadwigę Wojciechowską - za założenie i charytatywną działalność w Fundacji Bank Żywności w Toruniu, która pomaga tysiącom potrzebujących.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Zwycięzcom i życzymy wielu sukcesów w przyszłości.

Chcielibyśmy zaprezentować Państwu sylwetkę Pani Jadwigi Wojciechowskiej, która od ponad 30 lat zaangażowana jest w pomoc społeczną oraz współpracę z młodzieżą. W latach od 1980 do 2002 roku była organizatorką corocznych akcji letniego wypoczynku PCK dla dzieci z rodzin zaniedbanych wychowawczo, patologicznych oraz najuboższych. Instruktorka Społecznych Instruktorów Młodzieżowych przy PCK, wykładowca w kursach pierwszej pomocy przedlekarskiej. Dyrektorka Zarządu Okręgowego Polskiego Krzyża w Toruniu. Po przejściu na emeryturę w 2002 roku, wspólnie z 15-osobową grupą osób założyła Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Bank Żywności, które jest odpowiedzią na potrzeby czasu - ubożenie społeczeństwa i rosnące bezrobocie. Początkowo siedziba znajdowała się w Toruniu przy ul. Włocławskiej, a po rocznej działalności, za sprawą Urzędu Miasta Torunia, przeniosła się na ul. Wały Gen. Sikorskiego 27/29, gdzie działa do chwili obecnej. Przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz ośrodkami pomocy społecznej w województwie toruński Bank Żywności wspiera artykułami spożywczymi i rzeczowymi osoby najuboższe, niezaradne życiowo. Organizuje darowizny w postaci sprzętu rehabilitacyjnego dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu oraz hospicjów i toruńskich fundacji, a także odzieży, sprzętu AGD i mebli dla organizacji pozarządowych. W 2005 roku Jadwiga Wojciechowska założyła Fundację Bank Żywności w Toruniu w celu realizacji projektu unijnego „ Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej. W chwili obecnej Fundacja Bank Żywności w Toruniu oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Bank Żywności współpracuje z 68 podmiotami, wśród których są organizacje pozarządowe z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie. W ciągu roku z działań fundacji i stowarzyszenia korzysta 52 000 osób najuboższych. Od 2012 roku Jadwiga Wojciechowska jest członkiem Komisji 8 Wspaniałych w Toruniu. Działa też w Toruńskiej Teatralnej Grupie Efata przy Fundacji Światło.

Więcej informacji oraz zdjęcia z uroczystości dostępne na stronie Urzędu Miasta

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w przyszłości!

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego