Logowanie
 login
 hasło

Zakończyliśmy testowanie rozpoczynamy badanie

2014-05-14
 
TORUNSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY – zakończyliśmy testowanie, rozpoczynamy etap badania rzeczywistych efektów testowanego produktu.
 
Wraz z końcem kwietnia 2014r. zakończyliśmy etap testowania produktu - „Program współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014”, który powstał w ramach projektu „PI-PWP: Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalna jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES” 
 
Podczas 16 miesięcy testowania w projekcie działo się wiele ciekawych rzeczy, np.:
  1. Utworzyliśmy platformę PES-TOR dzięki której  Podmioty Ekonomii Społecznej administracja lokalna oraz inni użytkownicy mogą m. in. promować swoją działalność, znaleźć aktualne dane teleadresowe oraz lokalizację na mapie innych organizacji, wyszukać lokale udostępniane przez miasto oraz zamieszczać informacje o bieżącej działalności.
  2. Uruchomiliśmy Giełdę Zamówień Społecznie Odpowiedzialnych na platformie PES-TOR, która umożliwia zaprezentowanie swoich produktów i usług oraz kontakt między potencjalnymi sprzedawcami-usługodawcami a potencjalnymi klientami-usługobiorcami
  3. Zorganizowaliśmy I Toruńskie Forum Ekonomii Społecznej, któremu towarzyszyły Targami Ekonomii Społecznej.
  4. Urząd Miasta stosował klauzule społecznej w swoich zamówieniach publicznych.
  5. Prezydent Miasta Torunia wręczył nagrodę w kategorii Przedsiębiorczość i Ekonomia Społeczna.
  6. Aktywnie promowaliśmy politykę lokalową Urzędu Miasta Torunia.
  7. Podczas I Forum Ekonomii Społecznej na otwartych warsztatach skonsultowaliśmy z innymi PESami koncepcję powstania i funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości społecznej.
  8. Upowszechnialiśmy ideę ES wśród młodzieży dzięki utworzeniu w ramach studiów II stopnia na kierunku socjologia specjalizacji pt. „Usługi społeczne”.
  9. Organizowaliśmy szkolenia i wizyty studyjne dla przedstawicieli PES oraz administracji lokalnej. 
  10. Sprawdzaliśmy narzędzie do analizy kosztów i korzyści działalności toruńskich PES w obszarze kultury – ankiety dla PES realizujących zadania publiczne w obszarze kultury oraz raport z ich działalności.
Maj i czerwiec poświęcamy na zewnętrzną ewaluację czyli badanie rzeczywistych efektów testowanego produktu - „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014”. Zadanie to zostało zlecone zewnętrznej firmie SACADA Management & Research Katarzyna Pałko. 
 
Celem ewaluacji jest sprawdzenie czy i w jakim stopniu testowany produkt przyczynił się do: 
a) wzrostu stabilności i trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej,
b) wzmocnienia współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją lokalną poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji gminnych polityk publicznych,
c) zwiększenia rozeznania PES i administracji lokalnej we wzajemnych potrzebach,
d) zwiększenia rozeznania administracji lokalnej w ofercie podmiotów ekonomii społecznej,
e) zwiększenia zaufania u podmiotów ekonomii społecznej i administracji lokalnej.
 
Badanie prowadzone będzie z użyciem zróżnicowanych metod badawczych, takich jak: wywiady bezpośrednie (PAPI), pogłębione wywiady indywidualne (IDI), wywiady telefoniczne (CATI), internetowe – prowadzone za pomocą kwestionariusza udostępnionego respondentom (CAWI), zogniskowane  wywiadu grupowe – focusowe (FGI), panel ekspertów oraz case study.
 
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa - jako przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej lub administracji lokalnej korzystających z działań w ramach Programu z serdeczną prośbą o udział w prowadzonym badaniu oraz okazanie wszelkiej niezbędnej pomocy przedstawicielom Zespołu Badawczego. 
 
Państwa pomoc w przeprowadzeniu badania jest nieodzownym warunkiem jego powodzenia i przydatności płynących z badania wyników
 

 

pdfList polecający skierowany do PES
pdfList polecający skierowany do UMT
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego