Logowanie
 login
 hasło

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do NAGRODY PREZYDENTA MIASTA TORUNIA w kategorii Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna.

2014-04-11

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do NAGRODY PREZYDENTA MIASTA TORUNIA w kategorii Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna.

Ruszyła 19. edycja Nagród Prezydenta Miasta Torunia. Po raz kolejny poszukiwani są najbardziej zasłużeni mieszkańcy Torunia. Wyróżnienia mają charakter indywidualny i są przyznawane osobom fizycznym za szczególne osiągnięcia w 2013 roku lub za całokształt podejmowanych działań.

Dzięki realizacji „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014” od poprzedniego roku nagroda przyznawana jest również w rozszerzonej kategorii „Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna”


ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR !!!

W kategorii „Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna” nagroda może być przyznana osobie (reprezentującej podmiot ekonomii społecznej), która m.in. przyczyniła się do rozwoju i popularyzacji idei łączenia działalności gospodarczej z celami społecznymi.

W ramach konkursu istotnym elementem jest rozpowszechnianie informacji na temat pozytywnych aspektów działalności PES oraz oferowanych przez nie produktów, a także dotarcie do biznesu i społeczeństwa z przekazem, że podmiot ekonomii społecznej może być partnerem w działalności biznesowej. Możliwość uzyskania przez PES renomowanej nagrody Prezydenta Miasta Torunia za działania społecznie odpowiedzialne powinna wpłynąć na zwiększenie zainteresowania współpracą z PES oraz sprzyjać integracji podmiotów.

Nagrody są przyznawane w ośmiu kategoriach: 

  • przedsiębiorczość i ekonomia społeczna,
  • edukacja,
  • ochrona zdrowia,
  • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  • kultura fizyczna,
  • promocja miasta,
  • troska o człowieka,
  • ofiarność lub odwaga.

Zgłoszenia powinny zawierać dane personalne dotyczące kandydata, nazwę kategorii, do której jest zgłaszany, a także uzasadnienie zawierające informacje o jego szczególnych osiągnięciach.

Kandydatury należy składać do 5 maja 2014 r. w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Torunia, Wały gen. Sikorskiego 8 (p. 35, II piętro), tel. 56 61 18 671.

Regulamin oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody dostępne na stronie: http://www.torun.pl/pl/kto-do-nagrod-prezydenta-za-2013

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego