Logowanie
 login
 hasło

Rok testowania Toruńskiego Programu Współpracy za nami!

2014-02-04

Już od ponad roku testujemy „Program współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na 2013-2014”. 

Przy okazji realizacji różnych działań mieliśmy okazję spotkać się i bliżej poznać. Widywaliśmy się m.in. na indywidualnych konsultacjach, na I Toruńskim Forum Ekonomii Społecznej oraz na wizytach studyjnych, na których kilka toruńskich organizacji zaprezentowało nam kierunek swojej działalności, usługi jakie oferują i produkty jakie wytwarzają.

Zorganizowaliśmy także trzy szkolenia – ostatnie 3 lutego 2014 r., na temat zmian w systemie pomocy społecznej i rynku pracy, w trakcie którego dyrektorzy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu opowiedzieli o planowanych zmianach w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o promocji zatrudnienia i rynku pracy (zdjęcia poniżej).

Nasz program ma na celu poprawę współpracy pomiędzy toruńskimi podmiotami ekonomii społecznej, a Urzędem Miasta Torunia oraz zwiększenie wzajemnego zaufania i znajomości potrzeb obu stron. W organizowanych przez nas wydarzeniach brali udział zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych jak i pracownicy urzędu, pomogło to w polepszeniu komunikacji i przełamywaniu barier.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą działania zrealizowane w trakcie ostatniego roku oraz zachęcamy do korzystania z naszej platformy internetowej PES-TOR dostępnej na stronie www.narzedzie.orbitorun.pl 

Czy realizacja projektu przyniosła zamierzone efekty?

Na ostateczną odpowiedź musimy poczekać jeszcze kilka miesięcy. Testowanie programu wciąż trwa – do 30 kwietnia 2014r., następnie przeprowadzona zostanie ewaluacja projektu i poznamy odpowiedź na to trudne pytanie.

Jednak już teraz chcielibyśmy poznać Waszą opinię na temat naszego programu współpracy oraz platformy PES-TOR. Czekamy na opinie, propozycje i sugestie pod adresem mailowym: m.ignaszczak@cistorsps.pl

Wasze zdanie jest dla nas bardzo ważne, ponieważ pozwoli nam spojrzeć na program z „innej” strony i jeszcze bardziej go ulepszyć.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego