Logowanie
 login
 hasło

X Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych i I Toruńskie Forum Ekonomii Społecznej za nami!

2013-10-31

W poniedziałek 28 października br. w Hotelu FILMAR w Toruniu po raz dziesiąty odbyło się Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych organizowane przez Urząd Miasta Torunia oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego. W tym roku również CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne współtworzył to wydarzenia, dzięki czemu zostało ono poszerzone o pierwsze Toruńskie Forum Ekonomii Społecznej.

Główną intencją rozszerzenia Forum o treści związane z ekonomią społeczną była promocja III sektora oraz przedsiębiorczości społecznej, poprzez pokazanie, że w wyniku podejmowanych inicjatyw obywatelskich rodzi się potencjał do zatrudniania i dostarczania na rynku dóbr i usług, przy jednoczesnym uwzględnianiu w ramach podejmowanej aktywności społecznych – doniosłych często – celów. O czym także wspomniał prezydent Torunia Michał Zaleski w swoim przemówieniu, podczas uroczystego otwarcia Forum.

Na zaproszenie CISTOR SPS przybyli eksperci z różnych miast Polski, m.in. pani Marzena Przybysz, Karolina Cyran-Juraszek z Warszawy, Anna Wachowska-Kucharczyk z Poznania, Grażyna Jabłońska Białegostoku, pan Jarosław Józefczyk z Gdyni, a z Torunia Pan Karol Zamojski. Goście wzięli udział w debacie, moderowanej przez Katarzynę Tadeusiak-Jeznach, której tematem było: „Czy podmioty ekonomii społecznej mogą skutecznie wspierać miasto w realizacji zadań publicznych?”. Uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie, wskazując przykłady zadań publicznych realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej, narzędzia jakie są wykorzystywane przy ich realizacji, a także opowiadając jak wygląda współpraca PES-ów z administracją publiczną w ich miastach.

Monika Ignaszczak, koordynatorka "Toruńskiego programu współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES" zreferowała działania jakie zostały podjęte w ostatnim roku na rzecz poprawy współpracy miasta z podmiotami ekonomii społecznej, w tym m.in. stosowanie klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych, szkolenia, wizyty studyjne, platforma PES-TOR.

Największe emocje i zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Jana Jakuba Wygnańskiego, Przedstawiciela Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, który w bardzo ciekawy i trafny sposób przedstawił sytuację trzeciego sektora w Polsce.

Podczas Forum wystąpiła także pani Ewa Kwiesielewicz-Szyszka, Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, która podsumowała prace Rady i opowiedziała o tym co udało się zrealizować od czasu zeszłorocznego Forum. A informacje o najważniejszych zmianach w konkursach ogłaszanych przez Gminę Miasta Toruń przedstawił Paweł Piotrowicz – p.o. dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia.

Uczestnicy Forum wzięli również udział w różnych panelach tematycznych:

  • Inkubator przedsiębiorczości społecznej w Toruniu - diagnoza potrzeb (Magdalena Bergmann, ekspert w zakresie ekonomii społecznej),
  • Prezentacja narzędzia do składania wniosków o dofinansowanie w miejskich konkursach dla ngo (Piotr Konstanty, dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Torunia),
  • Własność intelektualna i prawa autorskie w działalności organizacji pozarządowych (dr Jan Piszczek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),
  • Seniorzy w mieście Toruniu (Lidia Lach, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK).

Po ich zakończeniu, prowadzący przedstawili postulaty i wnioski wypracowane w grupach podczas warsztatów.

Forum towarzyszyły Targi Ekonomii Społecznej, podczas których kilka podmiotów ekonomii społecznej, na specjalnie przygotowanych stanowiskach, mogły zaprezentować swoją działalność oraz oferowane przez siebie produkty czy usługi. W targach wzięły udział następujące organizacje: Warsztat Terapii Zajęciowej na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA”, Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych z Torunia, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Stowarzyszenie ds. Osób Niepełnosprawnych, a także CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne.

Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznym Forum i do zobaczenia za rok!

 

Więcej informacji oraz relacje z Forum: TV ToruńPolskie Radio PIKOrbiToruń.pl 

http://bit.ly/1h0Ojnz

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego