Logowanie
 login
 hasło

Zapraszamy na szkolenie - Finanse i PR w podmiotach ekonomii społecznej

2013-09-11

Chcesz dowiedzieć się:

Kto i w jaki sposób powinien zajmować się PR w podmiotach ekonomii społecznej?

Jak kreować działania promocyjne i jakie są zasady współpracy z mediami?

- Skąd pozyskiwać źródła finansowania PES?

 

WEŹ UDZIAŁ W NASZYM SZKOLENIU !

„FINANSE I PR W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Termin: 24 września 2013 r., godz. 8:00 – 14:30

Miejsce szkolenia: Urząd Miasta Torunia,

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, Toruń. Sala nr 33.

 

Szkolenie jest jednym z działań „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014”. Oprócz przedstawicieli toruńskich PES, w szkoleniu wezmą również udział pracownicy Urzędu Miasta Torunia. Realizacja wspólnych szkoleń umożliwi rozwijanie partnerskich postaw, będzie też szansą na lepsze poznanie wzajemnych oczekiwań, potrzeb, mocnych stron i ograniczeń toruńskich organizacji oraz Urzędu Miasta.

Już teraz pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij pocztą elektroniczną na adres: m.ignaszczak@cistorsps.pl, do 20 września 2013r. godz. 13:00.

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Na szkolenie można zgłaszać maksymalnie jedną osobę z danej organizacji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

GODZINA

PROGRAM SZKOLENIA

8.00 - 10.30

 „PR w odniesieniu do ekonomii społecznej” – Waloch Magdalena

-  Narzędzia Public Relations

-  Podstawy skutecznej komunikacji

-  Zasady, które powinniśmy stosować w kontaktach z dziennikarzami

-  Profesjonalne przygotowanie informacji o naszej organizacji dla przedstawicieli mediów

10.30 - 10.45

Przerwa kawowa

10.45 - 12.15

 „Finanse w podmiotach ekonomii społecznej” – Jaszczak Agnieszka

-  Podstawowe pojęcia finansowo-księgowe

-  Księgowość w podmiotach ekonomii społecznej

-  Zagadnienia ZUS

-  Podatki

12.15 - 12.30

 Przerwa kawowa

12.30 - 14.30

 „Pożyczki oraz zabezpieczenia finansowania zwrotnego dla podmiotów ekonomii  społecznej” – Rybiński Piotr

-  Dotacyjne i pozadotacyjne narzędzia finansowania dla podmiotów ekonomii społecznej

-  Formy zabezpieczeń dla pożyczek

-  Pożyczki dla PES na przykładzie Projektu Innowacyjnego: Fundusz Pożyczkowy Ekonomii Społecznej: cel projektu, produkt i jego struktura, innowacyjność projektu, dobre praktyki – przykłady.

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego