Logowanie
 login
 hasło

Zapraszamy na kolejną wizytę studyjną - spotkanie w Stowarzyszeniu „Jestem”

2013-04-26

W związku z testowaniem „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014” i realizacją działań przewidzianych w Programie, Gmina Miasta Toruń oraz CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne mają przyjemność zaprosić do udziału w kolejnym spotkaniu toruńskich podmiotów ekonomii społeczne i pracowników Urzędu.

 

Wizyta studyjna odbędzie się w dniu 16 maja 2013 r.

o godz. 13:00 w Stowarzyszeniu „Jestem”

 ul. Fałata 98/102 w Toruniu.

 

Celem spotkania jest zaprezentowanie działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym „Jestem”, nawiązanie kontaktów, poznanie wzajemnych potrzeb toruńskich podmiotów ekonomii społecznej i administracji lokalnej.

Sympatyczna atmosfera z pewnością ułatwi zarówno wymianę dotychczasowych doświadczeń z przedstawicielami samorządu, jak i rozmowę o aktualnych problemach organizacji działających w Toruniu.

Będzie to doskonała okazja do przeprowadzenia bezpośrednich rozmów, poszukiwania nowych rozwiązań, a także do poznania i skorzystania w przyszłości z doświadczenia zaproszonych gości. Spotkanie sprzyjać będzie zacieśnianiu współpracy i konsolidacji środowisk toruńskiej ekonomii społecznej.

 

Poznajmy się – wymieńmy poglądy – skorzystaj z wiedzy innych

–  wzbogać innych swoim doświadczeniem!

 

Aby wziąć udział w spotkaniu – prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: a.jablonska@cistorsps.pl. Dodatkowych informacji na temat wizyty studyjnej udziela  Agnieszka Jabłońska pod nr  tel. 56 6549279.

 

Serdecznie zapraszamy!

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego