Logowanie
 login
 hasło

Kolejne działanie realizowane w ramach Programu współpracy - Nagrody Prezydenta 2013

2013-03-19

Rusza 18. edycja Nagród Prezydenta Miasta Torunia. Po raz kolejny poszukiwani są najbardziej zasłużeni mieszkańcy Torunia. Wyróżnienia mają charakter indywidualny i są przyznawane osobom fizycznym za szczególne osiągnięcia w 2012 roku lub za całokształt podejmowanych działań. Kandydatury można zgłaszać do 30 kwietnia.

Dzięki realizacji „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014” zmieniony został regulamin przyznawania nagród i rozszerzona została kategoria „Przedsiębiorczość”, do której dodano ekonomię społeczną. W kategorii tej nagroda będzie mogła zostać przyznana osobie (reprezentującej podmiot ekonomii społecznej), która m.in. przyczyniła się do rozwoju i popularyzacji idei łączenia działalności gospodarczej z celami społecznymi.

Szczególnie istotnym celem rozszerzenia kategorii nagród jest element promocji aktywnie działających PES. Nagroda ta może stanowić czynnik zachęcający inne podmioty do szerszej współpracy i wspierania PES w Toruniu, co powinno przyczynić się do rozwoju liczby funkcjonujących PES.

W ramach konkursu istotnym elementem będzie rozpowszechnianie informacji na temat pozytywnych aspektów działalności PES oraz oferowanych przez nie produktów a także dotarcie do biznesu i społeczeństwa z przekazem, że podmiot ekonomii społecznej może być partnerem w działalności biznesowej. Możliwość uzyskania przez PES renomowanej nagrody Prezydenta Miasta Torunia za działania społecznie odpowiedzialne powinna wpłynąć na zwiększenie zainteresowania współpracą z PES oraz sprzyjać integracji podmiotów.

Nagrody są przyznawane w ośmiu kategoriach: 

  • przedsiębiorczość i ekonomia społeczna,
  • edukacja,
  • ochrona zdrowia,
  • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  • kultura fizyczna,
  • promocja miasta,
  • troska o człowieka,
  • ofiarność lub odwaga.

Zgłoszenia powinny zawierać dane personalne dotyczące kandydata, nazwę kategorii, do której jest zgłaszany, a także uzasadnienie zawierające informacje o jego szczególnych osiągnięciach.

Laureaci otrzymają równorzędne nagrody finansowe w wysokości 4000 zł netto.

Jak zgłaszać kandydatury?

Kandydatury należy składać do 30 kwietnia 2013 r. w sekretariacie Wydziału Promocji Urzędu Miasta Torunia, Wały gen. Sikorskiego 8 (p.35, II piętro) , tel. 56 61 18 671.

Regulamin oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody dostępne na stronie: http://www.torun.pl/pl/nagrody-prezydenta-2013

Uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta odbywa się co roku w czerwcu, podczas Dni Torunia. W tym roku wręczenie nagród nastąpi 19 czerwca.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego