Logowanie
 login
 hasło

Pomoc

I. REJESTRACJA / ZAKŁADANIE KONTA

Aby móc korzystać z niektórych funkcjonalności konta np. wprowadzić produkty/usługi do bazy, zgłosić zapotrzebowania, dodać komentarz, itd., należy  założyć konto.

Przed przystąpieniem do zakładania nowego konta, które będzie kontem Podmiotu Ekonomii Społecznej, prosimy o sprawdzenie czy reprezentowana przez Państwa organizacja nie znajduje się już w Bazie podmiotów ekonomii społecznej  portalu.

W celu dokonania rejestracji wejdź na link: Załóż konto (1) dostępny z lewej strony, pod okienkiem służącym do logowania.

W następnym kroku należy podać dane tworzonego konta.

 

Wpisz login (2), którym chcesz się posługiwać na platformie (login musi mieć co najmniej 4 znaki długości; dozwolone znaki to litery, cyfry oraz - _), hasło (3) (hasło musi składać się z co najmniej 7 znaków, w celu poprawnego wprowadzenia hasła należy je wprowadzić dwukrotnie (4)), następnie podaj e-mail (5) oraz imię i nazwisko (8). Podany podczas rejestracji e-mail, musi być prawidłowy, gdyż służy  on do weryfikacji autentyczności konta.

Następnie wybierz jakim typem konta chcesz się posługiwać na platformie (6). Do wyboru:

OSOBA FIZYCZNA – rozumiana jako mieszkaniec Torunia, osoba prowadząca działalność lub przedstawiciel / pracownik przedsiębiorstwa.

PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ – reprezentant fundacji, stowarzyszenia, centrum integracji społecznej, klubu integracji społecznej, klubu sportowego, organizacji kościelnej, spółdzielni socjalnej, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej.

ADMINISTRACJA LOKALNA – dedykowane wyłącznie pracownikom Urzędu Miasta Torunia.

W przypadku odnalezienia swojej organizacji w istniejącej już Bazie podmiotów ekonomii społecznej prosimy o podanie jej nazwy w polu „podmiot ekonomii społecznej, który chcę reprezentować”  (7) w celu przypisania jej do Państwa profilu. Jeżeli nie odnajdziesz swojej organizacji w bazie pozostawiasz to pole puste - będziesz mógł dodać swoją organizację w późniejszym czasie (szczegóły w pkt. III Funkcje konta)

Zaakceptuj Regulamin i zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w systemie (9). Jeżeli tego nie zrobisz konto nie zostanie założone.

Przedostatnim etapem jest przepisanie tekstu weryfikującego z obrazka (10) a następnie wybranie przycisku Zapisz (11) w celu ostatecznego potwierdzenia założenia konta. 

W celu dokończenia aktywacji poczekaj na zwrotny e-mail z linkiem aktywującym konto.

UWAGA: Jeżeli założyłeś konto jako reprezentant podmiotu ekonomii społecznej, po pierwszym logowaniu Twoje konto nie będzie w pełni dostępne i będzie musiało zostać aktywowane przez administratora. Nastąpi to w ciągu 24 godzin od założenia konta. Pełna aktywacja pozwoli na połączenie Twojego konta z organizacją, którą reprezentujesz, jeżeli już znajduje się z Bazie podmiotów ekonomii społecznej. Jeżeli brak Twojej organizacji w Bazie uzyskasz możliwość dodania jej do Bazy. To samo dotyczy konta administracji lokalnej - pełna aktywacja umożliwi dodawanie lokalów do bazy.


Film instruktarzowy:

II. LOGOWANIE

W celu zalogowania się do platformy wpisz login i hasło (1), które wybrałeś podczas rejestracji.


Film instruktarzowy:

III. FUNKCJE KONTA

Tutaj po zalogowaniu możesz zarządzać swoim kontem i jego danymi. Szczegółowe opisy zakładek oraz filmy instruktarzowe znajdziesz w dalszej części.

EDYCJA KONTA – tutaj możesz edytować swoje dane, zmienić hasło do konta.

MOJE PODMIOTY – jeżeli jesteś reprezentantem PES tutaj możesz edytować dane Twojej organizacji; jeżeli nie ma jeszcze organizacji którą reprezentujesz w "Bazie podmiotow ekonomii społecznej" w tym miejscu możesz dodać ją to Bazy.

MOJE PRODUKTY – jeżeli jesteś reprezentantem PES w tym miejscu możesz dodawać i edytować produkty i usługi oferowane przez Twoją organizację.

MÓJ SPRZĘT – ta zakładka daje Ci możliwość dodania i późniejszego edytowania sprzętu, który nieodpłatnie chcesz przekazać innym organizacjom albo chcesz wymienić na coś innego. Możesz również zamieścić informacje o tym czego poszukujesz dla swojej organizacji.

MOJE LOKALE – zakładka dostępna tylko dla pracowników Urzędu Miasta Torunia, w tym miejscu dodawane będą lokale, które udostępniane są toruńskim organizacjom.

MOJE ZAPOTRZEBOWANIE – w tym miejscu możesz wprowadzić i edytować informacje o zapotrzebowaniu na produkty i usługi (głównie skierowana jest ta zakładka do pracowników Urzędu Miasta Torunia).

MOJE POWIADOMIENIA – w tej zakładce możesz wybrać kategorię newslettera. Na maila podanego przy rejestracji zostaną wysłane informacje o nowościach produktowych, zapotrzebowaniu lub sprzęcie.

W zależności od wybranego typu konta (osoba fizyczna/podmiot ekonomii społecznej/administracja lokalna) w funkcjach konta dostępne są różne opcje:

FUNCKJE KONTA Osoba fizyczna Podmiot ekonomii społecznej Administracja lokalna
EDYCJA KONTA X X X
MOJE PODMIOTY   X  
MOJE PRODUKTY   X  
MÓJ SPRZĘT X X X
MOJE LOKALE     X
MOJE ZAPOTRZEBOWANIE X X X
MOJE POWIADOMIENIA X X X

Filmy instruktarzowe:

EDYCJA KONTA

MOJE PODMIOTY

MOJE PRODUKTY

MOJE LOKALE (ZAKŁADKA DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE DLA URZEDNIKÓW UMT TORUŃ)

MÓJ SPRZĘT 

MOJE ZAPOTRZEBOWANIE

IV. GIEŁDA ZAMÓWIEŃ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH

 

Zadaniem Giełdy jest umożliwienie kontaktu między potencjalnymi sprzedawcami-usługodawcami a potencjalnymi klientami-usługobiorcami.

1. BAZA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Jeżeli szukasz jakiejś organizacji, potrzebujesz jej danych teleadresowych lub chcesz się dowiedzieć czym się zajmuje? Wejdź do bazy podmiotów ekonomii społecznej. Tutaj znajdziesz te i inne informacje. Możesz wybrać różne opcje wyszukiwania, np. ze względu na zakres działalności czy typ organizacji.

Jeżeli reprezentujesz organizację, a nie ma jej w Bazie, załóż konto i zaloguj się. Stwórz portfolio Twojej organizacji, dzięki temu znajdzie się w bazie toruńskich podmiotów ekonomii społecznej – umożliwi to znalezienie jej przez innych oraz ułatwi nawiązanie współpracy z Urzędem Miasta Torunia czy innymi organizacjami.

2. BANK SPRZĘTU

Jest odpowiedzią na problemy podmiotów ekonomii społecznej w zakresie braku odpowiedniego zaplecza sprzętowego do prowadzenia swojej działalności. Każdy chętny, zalogowany użytkownik, ma możliwość nieodpłatnie przekazać niepotrzebny mu sprzęt, urządzenie lub innych produkt na rzecz PES.

Możesz obejrzeć całą listę sprzętu lub skorzystać z sortowania poprzez wyszukiwarkę. Jeżeli któryś produkt szczególnie Cię zainteresuje skontaktuj się z osobą, która zamieściła ogłoszenie lub zgłoś swoje zainteresowanie poprzez platformę. 

3. BAZA PRODUKTÓW I USŁUG

To idealne miejsce na promocję Twojej organizacji. Podmioty ekonomii społecznej mają tutaj możliwość zaprezentowania swojej oferty (produktów i usług). Dokładnie opisz czym się zamujesz, jakie usługi wykonujesz, zamieść zdjęcia. Potencjalnym kontrahentom będzie łatwiej dotrzec do Twojej organizacji. Także pracownicy Urzędu Miasta Torunia będą tutaj zaglądać.

4. ZAPOTRZEBOWANIE

Jeżeli poszukujesz dobrego wykonawcy ze swojej okolicy i nie masz czasu na zbyt długie i monotonne szukanie to powinieneś skorzystać z tej zakładki.

Przede wszystkim pracownicy Urzędu Miasta Torunia będą zgłaszać w tym miejscy zapotrzebowanie na wykonanie różnego rodzaju zadań publicznych. Dlatego jako podmiot ekonomii społecznej powinieneś śledzić tą zakładkę i jeżeli jesteś w stanie wykonać dane zadanie, złóż swoją ofertę.

5. BAZA LOKALOWA

W bazie lokali znajdują się lokale udostępniane przez Urząd Miasta Torunia organizacjom z wyróżnieniem tych, które są wynajęte na preferencyjnych warunkach i tych, które są przeznaczone do wynajmu – wizualizacja w formie mapy Torunia.

Jeżeli twoja organizacja poszukuje lokalu do wynajęcia, zgłoś swoje zainteresowanie. Pracownik Urzędu Miasta Torunia skontaktuje się z Tobą.

W nazwie lokalu wskazana jest strefa, w której znajduje się dany lokal. Podział miasta na strefy służy do określania stawek czynszu najmu lokali użytkowych. Toruń podzielony jest na następujące strefy:

  • strefa I – centralna, obejmująca ulice: Św. Katarzyny, Rynek Nowomiejski, Królowej Jadwigi, Szeroką, Rynek Staromiejski, Różaną, Chełmińską;  
  • strefa II – miejska, obejmująca obszar ograniczony ulicami: Bulwar Filadelfijski, Aleję 700-lecia Torunia, Wały Gen. Sikorskiego, Szumana, Wolę Zamkową, z wyjątkiem ulic zaliczonych do strefy centralnej oraz ul. Mickiewicza, Fałata i pawilon handlowy przy ul. Gagarina 152;  
  • strefa III – peryferyjna, obejmująca pozostały obszar miasta nie zaliczony do strefy centralnej i miejskiej.

Zgodnie z § 8 uchwały nr 412/12 stawki czynszu za lokale użytkowe wynajmowane organizacjom mogą być obniżone o:

  • 70% w przypadku wykonywania zadań w zakresie: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • 50% w przypadku wykonywania zadań w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia;
  • 30% w przypadku wykonywania zadań w  zakresie: działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, działalności wspomagającej rozwój grup społecznych i zawodowych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Obniżoną stawkę czynszu ustala się na okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Kolejne obniżki stawki czynszu stosuje się na wniosek najemcy na następne okresy dwunastomiesięczne, jeżeli organizacja złoży oświadczenie, że nadal prowadzi działalność wskazaną w ww. uchwale.

Zgodnie § 8 ust. 5 uchwały Nr 111/07 Rady Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2007 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu Prezydent Miasta Torunia może w uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o zastosowaniu dla organizacji większych obniżek stawek czynszu.
 
Organizacje pozarządowe, które wynajmują lokale na preferencyjnych warunkach od Gminy Miasta Toruń zobowiązane są do zamieszczenia na drzwiach wejściowych oraz wewnątrz lokalu tabliczki i naklejki informacyjnej (zarządzenie nr 347/2013 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 18.09.2013 r. dostępne pod linkiem.
 
Tabliczki i naklejki można odbierać w budynku głównym Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen Sikorskiego 8, 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30,  w pokoju 63b, w terminie do 31 stycznia 2014 r.
 
W razie pytań prosimy o kontakt: Agnieszka Szczepańska 56 611 87 24.
 
 

Więcej informacji na temat zasad wynajmowania lokali można znaleźć w:

Uchwale nr 111/07 z dn. 28.06.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu

Uchwale nr 414/12 Rady Miasta Torunia z dn. 25.10.2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

Zarządzeniu nr 240/2011 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 20.07.2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów na dzierżawę i najem lokali i budynków stanowiących mienie Gminy Miasta Toruń na rzecz organizacji oraz szkół wyższych oraz ich obniżek.

Zarządzeniu nr 27 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2012 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dla lokali użytkowych oraz garaży murowanych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

Dokumenty do pobrania związane z wynajmowaniem obiektów użytkowych należących do UMT znajdziesz na stronie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TUTAJ

V. MAPY

1. TORUŃSKIE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Jeżeli dany podmiot znajduje się w Bazie to w tym miejscu, na mapie Google Torunia, pojawi się znacznik w zależności od typu organizacji. Umożliwi to płynne przechodzenie do linków zawierających informacje na temat danego PES (zakres działalności, opis oraz oferowane produkty/usługi).

2. WSPARCIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Na mapie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej znajdują się znaczniki instytucji, które służą pomocą dla PES wraz z ich aktualną ofertą lub linkami do stron internetowych tych podmiotów. Instytucje wsparcia będą samodzielnie prowadziły swoje profile i aktualizowały dane, dzięki czemu PES na bieżąco będą informowane o przeznaczonych dla nich różnych formach doradztwa, poradnictwa i innych.

Dzięki takiemu narzędziu PES będą miały szansę zapoznać się z ofertą szkoleniową, marketingową, doradczą itp. i skontaktować z ekspertami, którzy będą mogli wspierać PES np. w ramach PO KL.

3. POLITYKA LOKALOWA UMT

Mapa stanowi wizualizację bazy lokali znajdującej się w Giełdzie zamówień społecznie odpowiedzialnych. Ułatwi to odnalezienie danego lokalu, a jeżeli jest on już zajęty przez organizację, możesz zobaczyć czym się ona zajmuje.

VI. O PROJEKCIE

W zakładce znajdziesz podstawowe informacje dotyczące realizowanego przez nas projektu. Aktualne informacje o projekcie na naszej stronie internetowej www.cistorsps.pl  w zakładce Toruński program współpracy.

VII. KONTAKT

Tutaj możesz skontaktować się z nami wypełniając formularz kontaktowy. Jeśli chcesz nam przekazać swoje opinie na temat platformy, „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014” lub masz jakieś pytania nie wahaj się z niego skorzystać. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi. Pozwoli nam to udoskonalić naszą Platformę.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego